Kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm

Thứ 4, 03.06.2015 | 07:33:20
523 lượt xem

Báo cáo tình hình kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015 tại tỉnh Thái Bình.

                                                  Nội dung chi tiết xem tại đây

 

  • Từ khóa