UBND tỉnh Thái Bình họp nghe và cho ý kiến một số nội dung quan trọng

Thứ 5, 07.05.2015 | 17:40:44
1,630 lượt xem

Chiều ngày 7-5, UBND tỉnh Thái Bình họp nghe: Sở Nội vụ báo cáo về Dự thảo các Đề án Thành lập Trung tâm hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện; thành lập Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh; Sở Xây dựng báo cáo về quy hoạch, đề xuất nhiệm vụ thiết kế Trung tâm Hành chính - Chính trị cấp tỉnh, cấp huyện; Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Dự thảo Đề án thành lập các Ban Quản lý Dự án đầu tư cấp tỉnh, cấp huyện, Đề án xây dựng Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh; Sở Y tế báo cáo Đề án xây dựng cơ chế, chính sách xã hội hóa trong các cơ sở y tế công lập, đề xuất hình thức thu phí gửi xe trong các cơ sở y tế công lập. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Diên chủ trì hội nghị.

Theo Dự thảo Đề án “Thành lập Trung tâm hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện”  mà Sở Nội vụ báo cáo tại hội nghị, dự kiến Trung tâm sẽ đi vào hoạt động từ tháng 7- 2015. Đây sẽ là đầu mối tập trung thực hiện việc tiếp nhận, hướng dẫn, giám sát, đôn đốc giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân theo quy định. Về việc thành lập “Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh” trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Xúc tiến và Tư vấn đầu tư trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư với bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa liên thông trong hoạt động đầu tư tại tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh.

Tại hội nghị, Sở Xây dựng cũng đã đề xuất các phương án quy hoạch, báo cáo Dự thảoNhiệm vụ thiết kế Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Hành chính - Chính trị cấp tỉnh, cấp huyện”.

Về “ Đề án xây dựng Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh”, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo: Mục tiêu chung là xây dựng hoàn thành 3 tòa nhà của Trung tâm đưa vào khai thác sử dụng, đảm bảo nơi làm việc tập trung cho các Sở, ngành, cơ quan Đảng, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý điều hành, đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư đến liên hệ công việc, đồng thời, tạo điểm nhấn  kiến trúc cảnh quan đô thị. Dự kiến vị trí để xây dựng Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh.

Cũng tại hội nghị, Sở Y tế báo cáo “ Đề án xã hội hóa công tác y tế tại các cơ sở khám chữa bệnh công lập tỉnh giai đoạn 2015 – 2020”. Với mục tiêu đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động trong lĩnh vực y tế bằng nhiều hình thức, đáp ứng nhu cầu, yêu cầu trong lĩnh vực khám, chữa bệnh của người dân. Dự kiến ngay trong năm 2015 sẽ triển khai tại 4 bệnh viện (Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Nhi, Bệnh viện Sản và Bệnh viện Tâm thần). Sở Y tế cũng đã đề xuất hình thức thu phí gửi xe trong các cơ sở y tế công lập.

Sau khi nghe các đơn vị báo cáo và đóng góp ý kiến về các vấn đề đã nêu, kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh: Cuộc họp này để UBND tỉnh lấy ý kiến các ngành, địa phương thống nhất những vấn đề có tính đại cương để trình Ban Thường vụ cho chủ trương, xem xét, quyết định.

Trong 5 nội dung chính được thảo luận tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ: Về Đề án thành lập “Trung tâm hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện”, đồng chí thống nhất cao tinh thần dự thảo Đề án và khẳng định sự cần thiết,  những căn cứ pháp lý để thành lập mô hình này. Việc triển khai thành lập Trung tâm hành chính công cấp tỉnh, huyện là để đơn giản hóa các thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp khi cần đến các cơ quan công quyền. Qua đó, kiểm soát được trách nhiệm và hiệu quả công việc của cán bộ công chức, đồng thời, làm lành mạnh hóa các quan hệ xã hội. Tuy nhiên,  Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Diên cũng chỉ ra những điểm mà Đề án cần chi tiết hơn về vấn đề liên quan đến con người làm việc tại Trung tâm hành chính công cấp tỉnh, huyện như: Việc xây dựng Trung tâm hành chính công, tất cả các Sở, ngành đều phải có đại diện của mình trực tiếp tiếp xúc với người dân. Ngoài ra, còn có đại diện Văn phòng của Sở đó để giải quyết các thủ tục đơn lẻ của ngành. Đối tượng làm việc ở đó không khống chế thời gian, ai giải quyết công việc tốt thì cử.

Về Đề án xây dựng “ Trung tâm Hành chính - Chính trị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Thái Bình có thể làm được mà không chông chờ vào nguồn ngân sách nhà nước vì đã có nhà đầu tư là Tổng công ty SCIC; làm theo công thức đầu tư bằng hình thức BT bằng các dự án đối ứng hạ tầng.  Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, việc lựa chọn vị trí để xây dựng sẽ ưu tiên lựa chọn phương án 1 tại phường Hoàng Diệu và thống nhất về kiến trúc hình khối tòa nhà là 3 tòa tháp chính và các công trình phụ trợ khác.  Về nguồn vốn thực hiện, sẽ thực hiện bằng nguồn vốn xã hội hóa.

Còn về Đề án thành lập Ban Quản lý Dự án cấp tỉnh, cấp huyện, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Diên thống nhất có 2 phương án, trong đó, ưu tiên phương án 1: Sẽ thành lập ở cấp tỉnh gồm 2 Ban Quản lý Dự án là Ban Quản lý Dự án giao thông thủy lợi và Ban Quản lý Xây dựng các công trình dân dụng khác. Còn cấp huyện, chỉ thành lập 1 Ban Quản lý dự án. Về  Phương án 2: cấp tỉnh, thành lập 3 Ban gồm Ban Quản lý xây dựng công trình giao thông, Ban Quản lý nông nghiệp, thủy lợi và Ban Quản lý các công trình dân dụng khác.

Đề án 4, việc thành lập Ban Xúc tiến đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý: Cứ triển khai dựa trên tinh thần Dự thảo đề án đã xây dựng, vấn đề nhân sự, con người chưa nên đề cập tới.

Cuối cùng, về đề án xã hội hóa y tế, thống nhất nội dung mà Ngành y tế trình bày. Nếu được Thường vụ thông qua có 2 hình thức khám chữa bệnh công lập:  Một là, khám bằng BHYT, cơ chế như hiện nay, chất lượng phục vụ tốt hơn. Hai là, chữa bệnh bằng tự nguyện, người bệnh được lựa chọn thiết bị, dịch vụ, thuốc theo nhu cầu. Vẫn được tính mức tối đa của BHYT, phần chênh lệch sẽ tính theo kinh phí của bệnh viện. Bệnh viện có điều kiện thu hút nhân lực, đầu tư cơ sở vật chất.

Về đề án xóa bỏ lệ phí gửi xe công lập, thống nhất chọn  phương án 1 xóa bỏ hoàn toàn, bệnh viện tự cân đối. Phương án 2 thực hiện xã hội hóa cho tổ chức vào khai thác sẽ khó khăn cho người dân.

Mai Liên


 

  • Từ khóa