Tăng cường công tác quản lý đất đai

Thứ 3, 09.10.2018 | 17:04:00
296 lượt xem

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm từ nay tới cuối năm của Ngành Tài nguyên và môi trường tỉnh Thái Bình là tiếp tục làm tốt công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, ngành xây dựng và ban hành văn bản thực hiện Nghị định số 01 ngày 6/1/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh; Tăng cường công tác phối hợp giải quyết khó khăn, vướng mắc trong thực hiện thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng; công tác giao đất, thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Hoàn thiện trình UBND tỉnh phê duyệt bộ đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính, quản lý đất đai và đơn giá xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai sau khi có ý kiến thẩm định của Sở Tài Chính. Điều chỉnh dự toán nhiệm vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai; lập hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính 16 xã thuộc huyện Đông Hưng, Thái Thụy theo đơn giá mới. Tổ chức nghiệm thu hoàn thành các công trình đo đạc lập bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thực hiện chuyển tiếp từ năm 2017 và năm 2018 theo đúng kế hoạch.

                                                                                          Duy Huy – Chí Thành


  • Từ khóa