Tập huấn nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2019

Thứ 3, 17.09.2019 | 10:37:13
141 lượt xem

Sáng 17-9, Chi cục văn thư- Lưu trữ tỉnh Thái Bình tổ chức tập huấn, nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2019 cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ tại các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh.

Lớp tập huấn tập trung vào các chuyên đề:  Kỹ năng hành chính văn thư; Hướng dẫn xây dựng Danh mục hồ sơ cơ quan; lập hồ sơ công việc và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan (hồ sơ giấy và hồ sơ điện tử); Hướng dẫn quản lý văn bản đi, văn bản đến: Văn bản giấy và văn bản điện tử; Quy trình kiểm tra, phục hồi cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ; Thảo luận, thực hành. Qua đó, các học viên được trang bị kịp thời những kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ mới về văn thư, lưu trữ, nhất là công tác văn thư điện tử, lưu trữ điện tử.

Tố Uyên

  • Từ khóa