Điều chỉnh, bổ sung các khoản thu mức thu trong các cơ sở giáo dục công lập

Thứ 4, 13.11.2019 | 17:21:56
143 lượt xem

Sáng 13-11, UBND tỉnh Thái Bình tổ chức cuộc họp nghe Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo giải trình về việc điều chỉnh, bổ sung mức thu tại Nghị quyết số 23/2013/NĐ- HĐND ngày 13/12/2013 của HĐND tỉnh về việc quy định các khoản thu, mức thu và quản lí, sử dụng trong các cơ sở giáo dục công lập. Đồng chí Nguyễn Thị Lĩnh - Phó chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Sở GD& ĐT Thái Bình đề nghị khoản thu học tin học không điều chỉnh mức thu và xin ý kiến tham gia về khoản thu “Sửa chữa nhỏ, mua sắm trang thiết bị” tại điểm C, mục 3, điều 2 của Quyết định 2814/QĐ-UBND. Thuộc danh mục các khoản thu thỏa thuận, phải được sự thỏa thuận của cha mẹ học sinh mới được thu, không vượt quá 150.000đồng/học sinh/năm học.

 Sau khi nghe các đại biểu thảo luận, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất chủ trương đề xuất bãi bỏ danh mục thứ 7, điểm C, điều 2, quyết định 2814/QĐ- UBND là khoản thu sửa chữa nhỏ, mua sắm trang thiết bị, 150.000 đồng/học sinh/năm học. Đồng chí đề nghị Sở GD& ĐT khẩn trương tham mưu cho UBND tỉnh, có văn bản hướng dẫn, chỉ đạo việc thực hiện Thông tư số 16, ban hành ngày 3/08/2018 về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục. Đồng thời yêu cầu Sở GD&ĐT hoàn chỉnh lại tờ trình, đặc biệt là báo cáo giải trình. 

Tố Uyên

  • Từ khóa