Định hướng đánh giá năng lực chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia 2020

Thứ 2, 11.11.2019 | 15:00:14
58 lượt xem

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa có văn bản gửi các Sở GD&ĐT, Cục Nhà trường – Bộ Quốc phòng về hướng dẫn nhiệm vụ quản lý chất lượng năm học 2019 – 2020. Trong đó, Bộ nhấn mạnh việc đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra, đánh giá thường xuyên, định kỳ ở trường phổ thông theo định hướng đánh giá năng lực.

Cụ thể, Bộ GD&ĐT yêu cầu các Sở GD&ĐT và nhà trường tăng cường chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra, đánh giá thường xuyên, định kỳ ở trường phổ thông theo định hướng đánh giá năng lực, đảm bảo sự đồng bộ và góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức kỳ thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia.  Địa phương cũng phải chuẩn bị điều kiện để thí điểm xây dựng các ngân hàng câu hỏi chuẩn hoá phục vụ cho kiểm tra đánh giá thường xuyên cho các môn học ở cấp THPT.  

Việc tổ chức kỳ thi THPT quốc gia 2020 theo hướng giữ ổn định về cơ bản như năm 2019 nhằm đánh giá chính xác kết quả học tập của học sinh sau 12 năm học ở mức độ học vấn phổ thông, đảm bảo kết quả đánh giá trung thực, khách quan, đúng trình độ, năng lực học sinh, có độ tin cậy và phân hóa để xét công nhận tốt nghiệp THPT cho thí sinh./. 

Theo TTXVN 

  • Từ khóa