Kiểm tra thực hiện Quyết định 2814 của UBND tỉnh

Thứ 4, 23.10.2019 | 16:55:22
35 lượt xem

Quyết định 2814 của UBND tỉnh về quy định các khoản thu, mức thu và quản lý, sử dụng trong các cơ sở giáo dục công lập góp phần chấn chỉnh công tác quản lý tài chính tại các trường học hiện nay, chống lạm thu trong các nhà trường. Sáng 23-10, đồng chí Nguyễn Thị Lĩnh – Phó chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra thực hiện quyết định tại một số trường học trên địa bàn thành phố Thái Bình.

Sau khi nghe đề xuất, kiến nghị của trường mầm non 1/6 Lê Hồng Phong, trường Tiểu học Lê Hồng Phong, trường THCS Kỳ Bá, đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh khẳng định ý nghĩa của Quyết định 2814 phát huy tính công khai, minh bạch trong thu chi của các trường học. 

Đồng chí giao cho Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, các huyện, thành phố tổng hợp ý kiến, kiến nghị của các cơ sở giáo dục, hoàn chỉnh dự thảo sửa đổi, bổ sung Quyết định 2814, lưu ý mức đề xuất sửa đổi cho phù hợp. Đồng chí cũng đề nghị nghiên cứu đưa nội dung hoạt động trải nghiệm theo chương trình sách giáo khoa mới vào nội dung sửa đổi, bổ sung, đúng quy định của pháp luật, đảm bảo mức sống và thu nhập của người dân.

Ninh Thanh 

  • Từ khóa