Tăng cường chăm sóc sức khỏe học sinh

Thứ 4, 04.12.2019 | 15:34:12
63 lượt xem

Các cấp các ngành các địa phương cần xác định rõ vai trò, tầm quan trọng của y tế trường học. Ngành giáo dục chủ trì phối hợp với ngành y tế và UBND các huyện TP lập kế hoạch tổ chức thực hiện tốt việc chăm sóc sức khỏe học sinh. Đó là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thị Lĩnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị tổng kết công tác y tế trường học năm 2018 – 2019 diễn ra vào sáng 4-12.

Năm học 2018 – 2019, ngành y tế, giáo dục & đào tạo đã tổ chức nói chuyện chuyên đề về phòng chống dịch bệnh tại 69 trường học với 21 nghìn lượt học sinh và giáo viên tham dự. Các trường học thường xuyên tổ chức kiểm tra vệ sinh môi trường, vệ sinh nguồn nước sinh hoạt, các công trình vệ sinh trường học,... Có 100% trường đạt loại khá trở lên về xây dựng nếp sống vệ sinh.

Để nâng cao chất lượng công tác y tế trường học, đồng chí Nguyễn Thị Lĩnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị liên ngành y tế - giáo dục tăng cường thanh tra kiểm tra, thường xuyên đào tạo tập huấn chuyên môn nghiệp vụ và nâng cấp cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị phục vụ chăm sóc sức khỏe học sinh. Cần đảm bảo duy trì tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho giáo viên và học sinh tối thiểu mỗi năm 1 lần. Chú trọng quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm tại trường học. Ngành bảo hiểm xã hội phối hợp triển khai hiệu quả bảo hiểm y tế học sinh, trích trả sử dụng kinh phí đúng quy định.

Hà My

  • Từ khóa