Xây dựng Hội cựu chiến binh vững mạnh ngang tầm nhiệm vụ

Thứ 5, 05.12.2019 | 16:31:15
63 lượt xem

Hội cựu chiến binh khối các cơ quan tỉnh Thái Bình tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm ngày truyền thống Hội cựu chiến binh Việt Nam, 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

Trải qua 19 năm xây dựng và trưởng thành cùng Hội cựu chiến binh Việt Nam, Hội cựu chiến binh khối các cơ quan tỉnh luôn tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Hiện hội có 532 hội viên, tỷ lệ đảng viên đạt 78,1%, tỷ lệ hội viên tham gia cấp ủy các cấp đạt 27,3 %. 

Hội viên cựu chiến binh động viên nhau phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống; tham gia có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; Thực hiện tốt chế độ, chính sách, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên; tích cực tham gia giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; đẩy mạnh hoạt động đối ngoại nhân dân góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

 Thế Công

  • Từ khóa