Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng của Bác

Thứ 3, 17.09.2019 | 16:58:54
26 lượt xem

Sáng ngày 17/9, Thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; 50 năm thực hiện Di chúc của Người

Theo báo cáo tại hội nghị, thực hiện theo Di chúc của Bác, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đà Nẵng luôn ra sức thi đua, phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đạt được nhiều thành tựu to lớn trên các lĩnh vực. Cùng với đó, Đà Nẵng cũng luôn quan tâm, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Sau 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, địa phương đã có những cách làm hay, những mô hình thiết thực, tạo sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Để việc thực hiện Di chúc, học tập và làm theo tư tưởng của Bác có hiệu quả hơn, Hội nghị cũng đề ra nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Trong đó chú trọng vào công tác tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng những tập thể, cá nhân tiên tiến, những cách làm hay nhằm thu hút sự quan tâm, hưởng ứng trong các tầng lớp nhân dân./.

Theo TTXVN

  • Từ khóa