Thụy Phúc làm theo lời Bác

Thứ 5, 22.08.2019 | 17:22:58
144 lượt xem

Sáng 22-8, đồng chí Nguyễn Hồng Chuyên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Bình khảo sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Đảng bộ xã Thụy Phúc, huyện Thái Thụy.

3 năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Đảng bộ xã Thụy Phúc được triển khai nghiêm túc, tích cực mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Nhìn chung cán bộ, đảng viên đề cao tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình; gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua của địa phương, đơn vị, tạo sự lan tỏa sâu rộng. Các tổ chức đoàn, hội đã cụ thể Nghị quyết của Đảng ủy thành chương trình hành động, việc làm có ý nghĩa, có sức lan tỏa đến từng đoàn viên, hội viên. Tiêu biểu như: Phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới. Đến cuối tháng 6/2019, xã cơ bản đạt các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. 

Đồng chí Nguyễn Hồng Chuyên - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biểu dương, đánh giá cao kết quả đạt được; gợi mở, yêu cầu Đảng ủy xã Thụy Phúc cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá đúng thực trạng, phát huy ưu điểm, đề ra giải pháp khắc phục tồn tại; lựa chọn nội dung phù hợp thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05. Tăng cường, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng Thụy Phúc sớm trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu. 

Duy Huy 

  • Từ khóa