Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác tổ chức cán bộ

Thứ 6, 27.09.2019 | 15:36:13
299 lượt xem

Chiều 27-9, đồng chí Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe và cho ý kiến một số nội dung về công tác tổ chức cán bộ.

Dự hội nghị có các đồng chí Đặng Trọng Thăng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh;  Ngô Đông Hải - Ủy viên dự khuyết TW Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy. 

Hội nghị đã nghe và cho ý kiến vào Báo cáo kết quả rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch chức danh diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình quản lý; Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quy định số 09 về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử. Quy định này đã nhấn mạnh sự tập trung dân chủ và nêu cao trách nhiệm cá nhân, đặc biệt là trách nhiệm người đứng đầu trong quản lý cán bộ; đồng thời nêu rõ nguyên tắc, trách nhiệm và thẩm quyền, quy trình và thủ tục bổ nhiệm cán bộ. 

Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện còn một số vướng mắc cần điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế; Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã đề xuất sửa đổi, bổ sung một số nội dung, để các đồng chí trong Ban Thường vụ cho ý kiến đóng góp trước khi ban hành Quy định mới. 

Thu Hà

  • Từ khóa