Sơ kết công tác đấu tranh chống âm mưu diễn biến hòa bình và công tác thông tin đối ngoại

Thứ 6, 26.07.2019 | 17:30:59
264 lượt xem

Sáng 26-7, Ban Chỉ đạo thực hiện thông báo Kết luận 94, Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh Thái Bình tổ chức hội nghị sơ kết công tác đấu tranh chống âm mưu “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa và chống các quan điểm sai trái trong văn học nghệ thuật; sơ kết công tác thông tin đối ngoại 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.

Các đồng chí Ngô Đông Hải - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện thông báo Kết luận 94 của tỉnh; Nguyễn Hồng Chuyên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh Thái Bình đồng chủ trì hội nghị. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và thành viên 2 Ban chỉ đạo dự hội nghị.

Ban Chỉ đạo thực hiện thông báo Kết luận 94 của tỉnh đã chủ động làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các sự kiện chính trị trong nước, trong tỉnh; các nhiệm vụ, giải pháp, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; chủ động nắm bắt tình hình, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Trong khi đó, Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh Thái Bình đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành tuyên truyền đầy đủ, kịp thời các sự kiện, ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh; tuyên truyền thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, du lịch, dịch vụ, xây dựng nông thôn mới…; tuyên truyền, quảng bá hình ảnh về đất nước, con người Việt Nam nói chung, tiềm năng, thế mạnh về mảnh đất, con người Thái Bình nói riêng.

 Sau khi nghe các đại biểu phân tích làm rõ thêm một số vấn đề liên quan, đồng chí Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao những kết quả đã đạt được của 2 Ban chỉ đạo, nhờ đó mà niềm tin của nhân dân tiếp tục được nâng cao, tình hình tư tưởng dư luận trên địa bàn tỉnh có chiều hướng tích cực. Đồng chí cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại hạn chế cần khắc phục như một số đơn vị còn thiếu tính chủ động, nhanh nhạy, việc tuyên truyền phản bác, đấu tranh chống xuyên tạc chưa thực sự có chất lượng… 

Thời gian tới, tình hình còn nhiều diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch sẽ triển khai nhiều hoạt động chống phá. Đồng chí Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu 2 Ban chỉ đạo, các ngành, các địa phương cần tăng cường ý thức cảnh giác, có trách nhiệm trong công tác, khắc phục những tồn tại hạn chế. Chủ động nắm diễn biến tình hình một cách kịp thời, không để bị động bất ngờ.

Video: 72619_OHAI1.mp4

Đồng chí Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu tập trung thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, gắn với thực hiện nhiệm vụ quan trọng về tư tưởng chính trị, giáo dục ý thức, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên. Tiếp tục triển khai có kết quả về đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nòng cốt đi đầu là lực lượng vũ trang, có phát huy vai trò của các hội đoàn thể và quần chúng nhân dân. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, cải tiến phương pháp theo hướng sinh động thực tiễn và thuyết phục, thu hút sự quan tâm theo dõi của đông đảo cán bộ và nhân dân. Đưa thông tin chính thống thường xuyên, định kỳ và có chất lượng để phản bác những thông tin xuyên tạc. Kịp thời tận dụng mặt tích cực của Internet và mạng xã hội. Tiếp tục nâng cao chất lượng quản lý Nhà nước về văn hóa nghệ thuật. Phát động phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực. Ngoài ra, cần quan tâm giải quyết tốt những đơn thư khiếu nại tố cáo, làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở, qua đó góp phần làm thất bại âm mưu chống phá của các thế lực thù địch./.

Cao Biền 

  • Từ khóa