Hội nghị ký giao ước thi đua năm 2019

Thứ 4, 06.03.2019 | 15:15:18
213 lượt xem

Thực hiện tốt lời Bác dạy “ Thi đua là yêu nước, yêu nước phải thi đua ”. Tiếp tục đổi mới, không ngừng nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng. Quan tâm phát triển, nhân rộng điển hình tiên tiến - Đó là những nội dung trong giao ước thi đua năm 2019 được khối thi đua các Sở Ngành Nội chính tỉnh Thái Bình ký kết vào sáng 6-3.

Năm 2019, khối thi đua các Sở Ngành Nội chính giao ước tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua năm và các đợt thi đua cao điểm. Tích cực, chủ động làm tốt chức năng tham mưu, đề xuất những chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền và các tổ chức đoàn thể của cơ quan, đơn vị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đua, các đợt thi đua cao điểm, tạo khí thế sôi nổi, rộng khắp với nhiều hình thức hoạt động phong phú đa dạng thu hút cán bộ, đảng viên và quần chúng tham gia. Khuyến khích, động viên những mô hình hiệu quả, cách làm hay, sáng tạo, đưa công tác thi đua khen thưởng thực sự đi vào chiều sâu, góp phần phát triển kinh tế văn hoá xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của tỉnh năm 2019 và những năm tiếp theo.

Hà My

  • Từ khóa