Tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2018

Thứ 3, 25.12.2018 | 10:19:01
317 lượt xem

Sáng 24-12, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức tổng kết công tác tuyên giáo năm 2018, triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2019. Dự hội nghị có đồng chí Ngô Đông Hải - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Trong năm 2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã bám sát sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chủ động tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên giáo, đạt nhiều kết quả quan trọng. Ban tuyên giáo các cấp triển khai tuyên truyền, quán triệt, thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương và của Tỉnh nghiêm túc, chặt chẽ; tổ chức tốt việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng kịp thời và đúng định hướng. Thường xuyên nắm bắt, dự báo tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, tham mưu kịp thời các giải pháp giải quyết bức xúc trong nhân dân. 

Đặc biệt, công tác tuyên giáo có nhiều đổi mới trong từng lĩnh vực, tạo sự chuyển biến tích cực. Một số nội dung tham mưu thể hiện rõ sự năng động, sáng tạo, đáp ứng kịp thời với tình hình thực tiễn. 

Đồng chí Ngô Đông Hải - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, chúc mừng và ghi nhận những kết quả của ngành Tuyên giáo trong năm 2018. Đồng chí nhấn mạnh năm 2019, là năm nước rút để hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội mà Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015- 2020 đã đề ra. Đồng chí đề nghị, ngành Tuyên giáo cần thực hiện 5 nhiệm vụ trong tâm: Đó là chủ động kịp thời nắm bắt tình hình quốc tế, trong nước, trong tỉnh, cung cấp, định hướng thông tin trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Thường xuyên, nghiên cứu, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương và của tỉnh tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội. Chủ động, kịp thời tham mưu cho các cấp ủy và triển khai thực hiện nhiệm vụ của từng ngành, từng lĩnh vực. Thường xuyên nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, giải đáp có sức thuyết phục những vấn đề mà thực tiễn đang đặt ra. Đồng chí cũng yêu cầu cần chú trọng công tác tuyên truyền, bảo đảm kịp thời và sát thực, mạnh mẽ, kiên quyết và cụ thể. Tiếp tục xây dựng củng cố lực lượng làm công tác tư tưởng trên mọi lĩnh vực. 

 Ban Tuyên giáo Trung ương tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo” cho 8 cá nhân của tỉnh Thái bình. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng giấy khen cho 11 tập thể và 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Tuyên giáo năm 2018.

Thu Hà

  • Từ khóa