Sở Thông tin và Truyền thông triển khai nhiệm vụ năm 2020

Thứ 6, 10.01.2020 | 15:57:22
176 lượt xem

"Nâng cao chất lượng, đảm bảo tuyệt đối an toàn thông tin, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực" là những nội dung chính trong phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Quang Hưng - Phó chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Sở Thông tin và Truyền thông được tổ chức vào chiều 10/1.

Phát huy những kết quả đã được, bước sang năm 2020, đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ngành thông tin và truyền thông tiếp tục bám sát các chủ trương, định hướng của Bộ thông tin truyền thông và của tỉnh, chủ động phối hợp, hướng dẫn các cơ quan báo chí, hệ thống đài truyền thanh cơ sở, nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền tình hình kinh tế xã hội và những ngày lễ lớn của tỉnh. 

Trước mắt là các hoạt động trong dịp Tết nguyên đán, kỷ niệm 130 năm ngày thành lập tỉnh. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin góp phần thực hiện 3 đột phá chiến lược về cải cách hành chính, hiện đại hóa kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Đẩy mạnh việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Xây dựng và phát triển ngành công nghiệp công nghệ thông tin của tỉnh. Tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng, khai thác hiệu quả các dịch vụ và hạ tầng viễn thông. Tăng cường tập huấn, chuyển giao và ứng dụng công nghệ, giúp cơ quan, đơn vị và địa phương trong tỉnh thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị năm 2020./.

 Hữu Phước

  • Từ khóa