Khoa học công nghệ trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội

Thứ 4, 08.01.2020 | 17:29:24
92 lượt xem

Hoạt động khoa học công nghệ thực sự trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà Sở Khoa học và công nghệ Thái Bình triển khai trong năm 2020. Đồng chí Nguyễn Hoàng Giang - Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh tới dự và chỉ đạo.

Hoạt động khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh năm 2019 đã gắn bó chặt chẽ với sản xuất và đời sống. Toàn tỉnh triển khai 69 nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp trên nhiều lĩnh vực. Từng bước góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất. Đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, chăm sóc sức khỏe nhân dân và bảo vệ môi trường. Công tác quản lý Nhà nước về khoa học và công nghệ có nhiều đổi mới và đi vào chiều sâu, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng và quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ bám sát 10 nhiệm vụ đã đề ra. Thực hiện đồng bộ các giải pháp để không ngừng nâng cao năng lực quản lý Nhà nước về khoa học và công nghệ và nâng cao năng lực hoạt động khoa học và công nghệ ở mọi loại hình tổ chức để đẩy nhanh việc tiếp thu ứng dụng khoa học công nghệ vào thực tiễn đời sống.

Tại hội nghị đã khen thưởng 3 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2019.


                                                                                                                                                                                                           Hoài Thu 

  • Từ khóa