Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính nhà nước ở cấp xã

Thứ 4, 23.10.2019 | 09:07:17
57 lượt xem

Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính nhà nước đã tạo chuyển biến mới trong cải cách hành chính. Tuy nhiên ở nhiều địa phương vẫn còn lúng túng khi ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính nhà nước, nhất là cấp xã.

Ông Phạm Văn Tuấn, công chức Lao động - Thương binh xã hội tại xã An Ninh, huyện Tiền Hải có 21 năm là công chức xã. Thế nhưng thời gian để ông Tuấn tiếp cận được với công nghệ thông tin và ứng dụng vào thực tế nhiệm vụ chuyên môn là quá ít. Lý do không thành tạo sử dụng các phần mềm, cả mạng văn phòng liên thông của tỉnh, do tuổi cao, mắt kém và phải loay hoay với công nghệ thông tin... 

Ông Phạm Văn Tuấn - Công chức Lao động - Thương binh xã hội xã An Ninh, huyện Tiền Hải :Phải nhờ văn phòng in ra và chuyển lại tập hợp lại văn bản thì cũng khó vì cái nhanh nhạy về máy tính là chúng tôi còn nhiều hạn chế...
Trường hợp của ông Phạm Văn Tuấn, không phải là ngoại lệ. Tại UBND xã Vũ An, huyện Kiến Xương, thay vì điều hành, quản lý hành chính nhà nước thông qua hệ thống máy vi tính, thì hiện nay một bộ phận cán bộ, lãnh đạo vẫn viết thủ công. 


Anh Trịnh Minh Chiến - Xã Vũ An, huyện Kiến Xương: Địa phương vẫn còn một số người lớn tuổi và một số công chức tiếp cận công nghệ rất chậm và nhiều người không thể tiếp thu được...Có một thực tế ở một số địa phương là việc sử dụng, khai thác trao đổi thông tin bằng văn bản điện tử chưa phổ biến, chưa thường xuyên, mặc dù đã kết nối đồng bộ, thông suốt mạng văn phòng liên thông của tỉnh xuống các xã, thị trấn. Chủ yếu người lãnh đạo ở cơ sở vẫn giao việc trực tiếp, còn các thông báo, văn bản khi cấp trên chuyển qua mạng văn phòng thì phần lớn công chức văn phòng xã in và đưa trực tiếp tới lãnh đạo và một số bộ phận liên quan... 


Ông Đặng Văn Hạ - Công chức văn phòng xã Vũ An, huyện Kiến Xương :Các đồng chí lãnh đạo là ít xử lý văn bản bởi vì công việc của các đồng chí nhiều nên thường là các đồng chí ít mở máy...Khắc phục hạn chế này, ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh  bước đầu đều chấn chỉnh lại phương pháp làm việc của từng cán bộ, công chức. Những trường hợp khả năng tiếp cận thông tin còn yếu, có biện pháp giúp đỡ, giao bộ phận công chức trẻ, thông thạo công nghệ vi tính, trực tiếp hướng dẫn cán bộ, công chức cao tuổi. 


Ông Phạm Ngọc Tú - Phó chủ tịch UBND xã An Ninh, huyện Tiền : Đầu tư mua một số máy tính nữa cho các đồng chí lãnh đạo, vận động các đồng chí tích cực học hỏi hơn nữa. Đặc biệt là lĩnh vực công nghệ thông tin trong quản lý hành chính nhà nước tại địa phương...

Ông Đỗ Như Lâm - Phó giám đốc Sở Thông tin truyền thông tỉnh Thái Bình :Đối với lãnh đạo địa phương thì chúng tôi thấy người lãnh đạo trước hết phải quán triệt tuyệt đối việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính Nhà nước mà Chính phủ đã đề ra, vì vậy các đồng chí phải quyết liệt để ứng dụng công nghệ thông tin thì mới lãnh đạo địa phương tốt ... Nếu khó khăn thì chúng tôi sẽ cử cán bộ trực tiếp đến để hỗ trợ, giúp thao tác nhuần nhuyễn và dễ dàng...Đất nước đang bước vào thời đại công nghệ thông tin,công nghệ 4.0. Hơn nữa trong yêu cầu về tiêu chuẩn của cán bộ, công chức các cấp đều không thể thiếu tiêu chuẩn về sử dụng vi tính. Bởi vậy những suy nghĩ ngại tiếp thu với cái mới, hay chùn bước trước sự đột phá về công nghệ thông tin sẽ phải thay đổi để hướng đến xây dựng một nền hành chính hiện đại và hiệu quả.

Phương Duyên

  • Từ khóa