Hội thảo về mục tiêu phát triển khoa học công nghệ

Thứ 6, 13.09.2019 | 16:40:42
65 lượt xem

Để phục vụ cho công tác nghiên cứu, hoạch định chính sách và cung cấp thông tin cho chuyên đề nghiên cứu Việc thực hiện các mục tiêu phát triển KH&CN giai đoạn 2011-2020 và quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2021-2030; Kế hoạch 5 năm 2021-2025. Sáng ngày 13/9, Ủy ban KH,CN&MT của Quốc hội tổ chức một cuộc Hội thảo khoa học .

Tại Hội thảo, các nhà khoa học nhận định, trong xu thế hội nhập hiện nay, KH&CN yếu tố quyết định đến việc thực hiện mục tiêu chuyển nền kinh tế của nước ta sang nền kinh tế tri thức. 

Các đại biểu cũng đã đưa ra ý kiến để Ủy ban KH,CN&MT tham mưu, đề xuất hoàn thiện chính sách, pháp luật khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KH&CN giai đoạn 2021-2030. Đồng thời đề nghị Chính phủ xem xét trình Quốc hội sửa đổi "Luật KH&CN“, cho phép các nhà KH của trường đại học tham gia thành viên ban lãnh đạo trong các công ty, doanh nghiệp sản xuất, để được cùng sáng tạo và đào tạo đồng thời. 

Bên cạnh đó cần tăng cường đầu tư phát triển một số trường Đại học để tổ chức nghiên cứu và đào tạo cho một số ngành nghề mới, lĩnh vực KHCN mới thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp mới hiện nay../. 

Theo TTXVN

  • Từ khóa