Hội thảo khoa học Toàn quốc lần thứ XXII

Thứ 6, 28.06.2019 | 19:08:55
184 lượt xem

Lần đầu tiên hội thảo khoa học Toàn quốc trong lĩnh vực “Chọn lọc của Công nghệ thông tin và truyền thông” được tổ chức tại tỉnh Thái Bình, với sự tham gia của các nhà khoa học trong và ngoài nước. Đồng chí Nguyễn Thị Lĩnh - Phó chủ tịch UBND tỉnh tới dự.

Hội thảo do Viện Công nghệ thông tin thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và trường Đại học Thái Bình đồng tổ chức. Báo cáo của các nhà khoa học tại hội thảo này không chỉ dừng lại ở việc chia sẻ, trao đổi học thuật, mà còn tạo cơ hội phối hợp chặt chẽ giữa các đối tác trong nước và quốc tế, để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, chuyển giao công nghệ phục vụ cộng đồng, đưa ra những đề cương dự án nghiên cứu, để giải quyết các vấn đề ưu tiên cho Việt Nam và các nước trong khu vực theo định hướng chuyển đổi số điều hành kinh tế - xã hội trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Thu Hà 

  • Từ khóa