Thẩm định Dự án thành lập khu Bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Thái Thụy

Thứ 4, 22.05.2019 | 17:42:12
793 lượt xem

Sáng ngày 22.5, dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Văn Xuyên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình, Hội đồng thẩm định Dự án thành lập khu Bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Thái Thụy tiến hành thẩm định hồ sơ Dự án. Tham gia thẩm định có các thành viên Hội đồng thẩm định; đại diện các Bộ, Ngành, cơ quan Trung ương và các sở, ngành của tỉnh Thái Bình.

Khu bảo tồn được xây dựng nhằm bảo tồn đa dạng sinh học các hệ sinh thái rừng ngập mặn, bãi triều cửa sông và các loài sinh vật quý hiếm đồng thời chia sẻ công bằng những lợi ích có được từ các dịch vụ hệ sinh thái nâng cao đời sống cộng đồng địa phương. Khu bảo tồn được xác định nằm ngoài đê 8, với tổng diện tích là 6.560ha gồm 3 phân khu, trong đó phân khu bảo tồn nghiêm ngặt 1.500ha; phân khu phục hồi sinh thái 4.800ha và phân khu dịch vụ, hành chính 260ha...

Tại buổi làm việc, các thành viên hội đồng thẩm định, đại diện các cơ quan Trung ương và địa phương đã cho ý kiến vào Dự án. 100% các ý kiến đều ủng hộ việc thành lập khu bảo tồn và đánh giá cao chất lượng hồ sơ. 

Phát biểu kết luận, đồng chí Phạm Văn Xuyên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định nhấn mạnh, kết quả buổi làm việc hôm nay là cơ sở quan trọng, điều kiện cần thiết để trình Trung ương thông qua. Vì vậy thư ký Hội đồng thẩm định cần nhanh chóng tổng hợp, tiếp thu ý kiến tại cuộc họp để chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ, hoàn thiện trong tháng 5/2019. Trong hồ sơ dự án cũng cần làm rõ thêm chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy quản lý khu bảo tồn từng giai đoạn.

Thanh Phú 

  • Từ khóa