Ngành Thông tin và Truyền thông triển khai nhiệm vụ năm 2019

Thứ 5, 10.01.2019 | 08:40:10
336 lượt xem

"100% cơ quan hành chính Nhà nước đã sử dụng Mạng văn phòng điện tử liên thông trong công việc" - Đây là kết quả được báo cáo tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 của ngành Thông tin và Truyền thông. Đến dự có các đồng chí Đặng Trọng Thăng - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hoàng Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Năm 2018, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh tỉnh tiếp tục được đẩy mạnh. Hoạt động thông tin liên lạc được nâng cao và chất lượng dịch vụ ngày càng tốt hơn, đảm bảo thông suốt, kịp thời đáp ứng yêu cầu trong công tác chỉ đạo điều hành của các cấp ủy Đảng, chính quyền, góp phần đắc lực đối với việc phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng. Công tác chỉ đạo thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng kịp thời, đa dạng và đúng trọng tâm, trọng điểm. Các cơ quan báo chí hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, nội dung tuyên truyền phản ánh khá đầy đủ, kịp thời mọi mặt của đời sống xã hội, tăng cường đưa chủ trương, đường lối, chính sách đến mọi người dân. Các đơn vị xuất bản, in, phát hành tiếp tục thực hiện tốt việc sản xuất kinh doanh theo đúng các quy định của pháp luật. 

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Đặng Trọng Thăng - Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những đóng góp của ngành thông tin và truyền thông đối với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thái Bình trong năm 2018. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Thông tin và truyền thông cần đưa ra được những đánh giá đúng về tình hình. Năm 2019, tỉnh Thái Bình sẽ có một số dấu mốc, sự kiện lớn trong phát triển kinh tế xã hội, đòi hỏi vai trò của công tác thông tin tuyên truyền trong việc giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Ngành Thông tin và Truyền thông cần phải dự đoán được sự bùng nổ của cuộc cách mạng công nghệ 4.0 hiện nay. 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Thông tin truyền thông tiếp tục làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, định hướng dư luận, nâng cao chất lượng tin bài phóng sự, tuyên truyền cho các ngày lễ lớn, tạo niềm tin trong nhân dân đối với Đảng, Nhà nước:

Video: 10819_OTHANG1.mp4

 Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, ngành thông tin truyền thông cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực, thực hiện tốt 3 đột phá chiến lược về cải cách hành chính. Thu hút các doanh nghiệp đầu tư sản xuất kinh doanh công nghệ thông tin đến với Thái Bình, hướng tới việc hình thành Khu công nghiệp công nghệ cao trong tương lai. Đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Bên cạnh đó cần phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị bố trí sắp xếp cán bộ có năng lực về công nghệ thông tin, đảm bảo công tác bảo mật an toàn thông tin. Nâng cao các dịch vụ bưu chính viễn thông, phát triển bền vững mạng lưới viễn thông. Thanh tra, kiểm tra, quản lý tốt các điểm truy cập Internet, đảm bảo đúng quy định của pháp luật hiện hành. 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, Sở Thông tin và truyền thông phải là đơn vị chủ chốt, phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành khác tham mưu việc triển khai Luật An ninh mạng:

Video: 10819_OTHANG2.mp4

 Nhân dịp này, Sở Thông tin và Truyền thông đã tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích tiêu biểu, góp phần vào sự nghiệp phát triển thông tin và truyền thông tỉnh Thái Bình năm 2018./.

Cao Biền

  • Từ khóa