Công nghệ đóng góp 1/3 tăng trưởng thương mại toàn cầu

Thứ 5, 04.10.2018 | 11:03:09
398 lượt xem

Công nghệ và sáng tạo sẽ đóng góp trực tiếp từ 1,8 tới 2% vào tăng trưởng thương mại toàn cầu từ nay đến năm 2030.

Đây là đánh giá đưa ra trong Báo cáo thương mại thế giới của WTO ngày 3/10 tại Thụy Sỹ.

Công nghệ truyền dữ liệu blockchain, trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật, in 3D và các công nghệ mang tính đột phá khác sẽ thay đổi căn bản thương mại. Công nghệ sẽ đưa đến tăng trưởng tích lũy từ 31-34% trong 15 năm tới.