Mozambique sẵn sàng cho tổng tuyển cử

Thứ 3, 15.10.2019 | 10:58:24
66 lượt xem

Cử tri Mozambique sẽ đi bỏ phiếu ngày 15/10 trong cuộc tổng tuyển cử lần thứ 6 kể từ khi nước này thông qua hiến pháp năm 1990. Theo thống kê, có trên 12 triệu cử tri đã đăng ký tham gia bỏ phiếu.

Trong cuộc tổng tuyển cử năm nay, cử tri Mozambique sẽ bầu Tổng thống trong số 4 ứng cử viên, trong đó có đương kim Tổng thống Phi-líp Ni-u-xi. Bên cạnh đó, các cử tri còn bỏ phiếu bầu các đại biểu của quốc hội mới gồm 250 ghế. Tham gia tranh cử quốc hội có 26 đảng phái.

Điểm mới của cuộc tổng tuyển cử năm nay là lần đầu tiên cử tri Mozambique bầu trực tiếp các thống đốc của 10 tỉnh của đất nước (thay vì do Chính phủ bổ nhiệm trước đây). Thay đổi này dựa trên Hiến pháp sửa đổi hướng tới phi tập trung hóa quyền lực ở cấp tỉnh.

Nguồn TTXVN


  • Từ khóa