Tập huấn nữ ứng cử viên lần đầu tham gia HĐND các cấp.

Thứ 3, 26.04.2016 | 15:27:26
641 lượt xem

Trong 2 ngày 26 và 27-4, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh mở lớp tập huấn cho 148 nữ ứng cử viên huyện Tiền Hải lần đầu tham gia hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Nữ ứng cử viên được cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh giới thiệu chuyên đề về Quốc hội, HĐND các cấp.

Tham gia lớp tập huấn, nữ ứng cử viên được cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh giới thiệu chuyên đề về Quốc hội, HĐND các cấp; tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu HĐND; các bước trong quá trình vận động bầu cử của các ứng cử viên; nghiên cứu thu thập thông tin về cử tri; viết chương trình hành động; kỹ năng trình bày chương trình hành động tại hội nghị tiếp xúc cử tri.

Sau hiệp thương lần 3, tỷ lệ nữ ứng cử viên đại biểu HĐND huyện Tiền Hải 40,57%, cấp xã 37%, có 450 nữ ứng cử viên lần đầu tham gia HĐND các cấp. Sau lớp tập huấn của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tiền Hải mở tập huấn cho 100% nữ ứng cử viên lần đầu tham gia HĐND các cấp, góp phần để cuộc bầu cử quốc hội HĐND các cấp tại Tiền Hải diễn ra an toàn  đúng luật.

  • Từ khóa