Hiệp đồng giao nhận quân năm 2020

Thứ 5, 12.12.2019 | 16:34:38
130 lượt xem

Sáng 11/12, 19 đơn vị nhận quân của Bộ Quốc phòng, Quân khu 3 tham gia Hội nghị hiệp đồng giao nhận quân năm 2020, do Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức.

Chỉ tiêu giao quân toàn tỉnh năm 2020 là 2.650 thanh niên. Đến thời điểm này ngoài 2 huyện Thái Thụy và Kiến Xương đang tiến hành tổ chức khám tuyển, các địa phương còn lại cơ bản đã hoàn thành công tác khám tuyển, và đang tiến hành khám vét để đảm bảo đủ chỉ tiêu giao quân.

Ngoài các đơn vị trọng yếu được tuyển chọn tiêu chuẩn riêng theo quy định và được thực hiện thâm nhập “3 gặp, 4 biết”. Các đầu mối còn lại đều do địa phương thực hiện “tròn khâu” giao cho các đơn vị. Trách nhiệm của địa phương từ nay đến khi bàn giao quân kiện toàn đầy đủ hồ sơ, đúng thủ tục để giao cho đơn vị thâm nhập với tỷ lệ dự phòng hợp lý. Phân bổ chỉ tiêu phù hợp đảm bảo khách quan, công bằng, gắn với xây dựng phong trào của địa phương; phối hợp với các đơn vị nhận quân thực hiện chốt quân số, phát lệnh gọi nhập ngũ đảm bảo giao quân đủ chỉ tiêu, an toàn, đúng luật.

Trách nhiệm của đơn vị nhận quân cử cán bộ về tổ chức hiệp đồng với các huyện theo đúng quy định. Kết hợp chặt chẽ với địa phương thực hiện đầy đủ nội dung “3 gặp, 4 biết”; đoàn kết giúp đỡ nhau cùng hoàn thành nhiệm vụ tuyển quân. Thời gian giao nhận quân được tổ chức một đợt vào ngày 11/02/2020./.

                                                                                        Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

  • Từ khóa