Vai trò nòng cốt của quân đội trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh

Thứ 6, 29.11.2019 | 16:28:29
110 lượt xem

Sáng 29-11, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò nòng cốt của quân đội anh hùng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh". Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ chính trị, Bộ trưởng Bộ quốc phòng cùng các vị tướng lĩnh, đại diện các bộ, ngành, địa phương đã tham dự hội thảo.

Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò nòng cốt của quân đội anh hùng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh" là hoạt động quan trọng, thiết thực hướng tới kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Hội thảo nhằm tiếp tục khẳng định, làm rõ truyền thống anh hùng, bản chất tốt đẹp và những nhân tố quan trọng, quyết định tạo nên sức mạnh quật cường của Quân đội nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, cũng như trong giai đoạn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; phân tích, làm rõ bối cảnh dẫn đến quyết định của Ban Bí thư lấy ngày 22-12 hằng năm là Ngày hội Quốc phòng toàn dân; khẳng định vị trí, vai trò, ý nghĩa cũng như giá trị thực tiễn của sự kiện này đối với quá trình thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

Ban Tổ chức Hội thảo đã nhận được 91 bài tham luận của các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Quân đội, địa phương… tập trung vào 2 nội dung chính: Phát huy truyền thống Quân đội anh hùng và xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh. 

Phát biểu tại hội thảo, đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh: Các bài tham luận tại hội thảo đã cho thấy các tác giả tiếp tục khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, tầm nhìn chiến lược sáng suốt và vai trò quyết định của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng nền quốc phòng toàn dân đối với quá trình xây dựng, phát triển, gắn với những chiến công oanh liệt của Quân đội nhân dân Việt Nam trong suốt 75 năm qua. Đặc biệt, tiếp tục khẳng định và làm sâu sắc hơn mối quan hệ mật thiết khách quan, sự gắn bó máu thịt tự nhiên giữa quân đội với nhân dân; giữa đường lối phát triển quốc phòng, quân sự với đường lối xây dựng an ninh, kinh tế, xã hội của đất nước. 

Theo TTXVN

  • Từ khóa