Sơ kết công tác tuyên giáo trong lực lượng vũ trang tỉnh 2019

Thứ 6, 29.11.2019 | 10:21:09
107 lượt xem

Chiều 28/11, tại Huyện ủy Kiến Xương, Phòng Chính trị - Bộ chỉ huy quân sự tỉnh phối hợp với Ban Tuyên giáo 8 huyện, thành uỷ tổ chức Hội nghị sơ kết phối hợp chỉ đạo công tác tuyên giáo trong lực lượng vũ trang tỉnh 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Năm 2019, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy - Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh và các huyện, thành uỷ. Phòng Chính trị đã phối hợp với Ban Tuyên giáo các huyện, thành ủy chủ động, tích cực triển khai đồng bộ, toàn diện hoạt động công tác tuyên giáo trong lực lượng vũ trang  địa phương, công tác tuyên truyền trong các tầng lớp nhân dân và đạt được kết quả quan trọng.

 Để tiếp tục triển khai thực hiện tốt quy chế phối hợp năm 2020, trước mắt cần quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, đẩy mạnh nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nhất là trong tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ. Triển khai thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong Quân đội” gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Góp phần tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thúy Quỳnh 

  • Từ khóa