Huyện Thái Thụy sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2020

Thứ 3, 26.11.2019 | 17:24:49
90 lượt xem

Thực hiện công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2020, trong các ngày từ 18 đến 22/11, huyện Thái Thụy tổ chức khám sơ tuyển sức khỏe thanh niên trong độ tuổi thực hiện luật nghĩa vụ quân sự.

Căn cứ kết quả rà soát phúc tra nguồn nhập ngũ, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Thái Thụy chỉ đạo các xã thị trấn tổ chức họp thôn, khu dân cư lập danh sách, niêm yết công khai, thông báo đến gia đình các nam thanh niên trong độ tuổi thực hiện luật nghĩa vụ quân sự. Do có sự chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, phương tiện, y cụ, sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị từ huyện tới cơ sở, trong tổng số gần 1.500 thanh niên sơ tuyển, huyện Thái Thụy đã tuyển chọn được gần 1.200 thanh niên đủ tiêu chuẩn điều khám tại huyện. Những ngày tới huyện Thái Thụy thành lập 2 hội đồng khám tuyển sức khỏe, chuẩn bị phương tiện, y cụ, nhằm tuyển chọn những Thanh niên có đủ điều kiện sẵn sàng lên đường nhập ngũ năm 2020.%

 Đài TTTH Thái Thụy

  • Từ khóa