Khảo sát tình hình thực hiện Luật dân quân tự vệ năm 2009

Thứ 6, 20.09.2019 | 15:27:04
152 lượt xem

Để chuẩn bị ý kiến tham gia đóng góp vào việc xây dựng Luật Dân quân tự vệ sửa đổi mà Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 8 tới đây, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thực hiện khảo sát việc thực hiện Luật dân quân tự vệ năm 2009 tại Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh và Ban Chỉ huy quân sự Thành phố.

Trong những năm qua, việc thực hiện Luật dân quân tự vệ năm 2009 tại Thái Bình được triển khai nghiêm túc, hiệu quả. Tỷ lệ dân quân tự vệ đạt 1,31 -1,42 % so với dân số. Lực lượng dân quân tự vệ được xây dựng kiện toàn cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện Luật dân quân tự vệ năm 2009, Thái Bình cũng gặp phải khó khăn. Do vậy Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh kiến nghị luật nên có những quy định, biện pháp chế tài cụ thể hơn để giám sát, xử lý việc công dân không thực hiện việc tham gia dân quân tự vệ, nâng mức chi trả trợ cấp ngày công cho cán bộ, chiến sĩ dân quân tự vệ, hỗ trợ và trang bị phương tiện thông tin liên lạc cho các đơn vị…Trong khi đó, Ban chỉ huy Quân sự thành phố kiến nghị xung quanh những quy định của Luật về thời gian, đối tượng huấn luyện dân quân tự vệ hàng năm chưa sát thực tế, nguồn kinh phí huấn luyện chưa được đáp ứng.

Trên cơ sở ý kiến của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh và Ban chỉ huy Quân sự Thành phố, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổng hợp và sẽ có ý kiến trong những kỳ họp tới với Quốc hội, để Quốc hội xem xét, sửa đổi, bổ sung trước khi thông qua Luật dân quân tự vệ sửa đổi.

Hoài Thu 

  • Từ khóa