Công điện khẩn số 09/CĐ-PCTT của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Thái Bình

Chủ nhật, 01.09.2019 | 19:00:05
225 lượt xem

Ngày 01/9, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Thái Bình có Công điện khẩn số 09/CĐ-PCTT gửi Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và TKCN các cấp, các ngành. Nội dung như sau:


  • Từ khóa