Thái Bình phát huy vai trò tổ tự quản ở cộng đồng dân cư

Thứ 4, 12.06.2019 | 18:25:09
414 lượt xem

Chiều ngày 12/6, đồng chí Ngô Đông Hải - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì buổi làm việc với đoàn công tác của Ban chỉ đạo Trung ương xây dựng Đề án mô hình tự quản.

Toàn tỉnh hiện có trên 3.000 loại hình mô hình tự quản. Mô hình tự quản tại cộng đồng dân cư là tổ chức tự nguyện của nhân dân, là nơi “sát dân, sát việc” nhất trong hệ thống chính trị hiện nay, nhằm phát huy cao nhất quyền làm chủ của nhân dân, tính tự chủ, tự quản, sáng tạo trong cộng đồng dân cư. 

Ban chỉ đạo Trung ương xây dựng Đề án mô hình tự quản đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy Thái Bình, mà trực tiếp là vai trò của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội trong xây dựng, thực hiện các mô hình tự quản điểm, mô hình tự quản tại cộng đồng dân cư, gắn kết chặt chẽ với các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng ở địa phương và các phong trào thi đua yêu nước, góp phần giảm các tiêu cực xã hội, tạo sự đoàn kết trong cộng đồng.

Đồng chí Ngô Đông Hải - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy một lần nữa khẳng định hoạt động của các mô hình tự quản ở Thái Bình thời gian qua rất đa dạng, sáng tạo và hiệu quả. Tuy nhiên, cũng phải thẳng thắn thừa nhận trên thực tế có nhiều mô hình tự quản hoạt động chưa thực sự hiệu quả. Đồng chí nhấn mạnh, mô hình tự quản trước hết phải xuất phát từ lợi ích của nhân dân, phục vụ nhân dân và được sự đồng tình ủng hộ của nhân dân. Phải xây dựng được lực lượng nòng cốt, do nhân dân suy tôn, gắn với 1 tổ chức chính trị xã hội cụ thể và phải có nội dung hoạt động rõ ràng, phải được sự thừa nhận của chính quyền địa phương và của pháp luật.

Thu Hà 

  • Từ khóa