100% đơn vị dân quân, tự vệ Thành phố Thái Bình tổ chức Huấn luyện quân sự năm 2019

Thứ 4, 10.04.2019 | 16:05:03
219 lượt xem

Ban chỉ huy Quân sự Thành phố hướng dẫn Ban chỉ huy Quân sự các xã, phường, các cơ quan, tổ chức, đơn vị tự vệ tổ chức huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ theo theo tiến trình biểu được phê duyệt.

Dưới sự hướng dẫn, giúp đỡ của tổ giáo viên do Ban chỉ huy Quân sự Thành phố thành lập, đến nay 19/19 đơn vị dân quân xã, phường và 78/78 đơn vị tự vệ toàn Thành phố đã tổ chức huấn luyện dân quân tự vệ năm 2019 đảm bảo kế hoạch  đề ra. 

Tổng quân số tham gia huấn luyện gần 2.500 người với các nội dung: Nhận thức chính trị - pháp luật; Điều lệnh đội ngũ; Kỹ thuật sử dụng súng bộ binh (tư thế động tác bắn súng Tiểu liên AK, súng trường CKC); Ném lựu đạn xa, trúng đích, trúng hướng; Kỹ thuật đào công sự; Gói buộc lượng nổ; Kỹ thuật băng bó cấp cứu và Tháo lắp súng thông thường.

Thời gian này, các đơn vị dân quân, tự vệ Thành phố tiếp tục tổ chức tự huấn luyện và chuẩn bị lực lượng tham gia hội thao kiểm tra, đánh giá kết quả huấn luyện được tổ chức vào trung tuần tháng 5/2019.

Đài Truyền thanh – Truyền hình thành phố Thái Bình

  • Từ khóa