Hội nghị triển khai công tác Đảng năm 2019 của Đảng ủy Công an tỉnh Thái Bình

Thứ 5, 24.01.2019 | 16:57:30
250 lượt xem

"Xây dựng lực lượng Công an trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ an ninh trật tự trong tình hình hiện nay" - Đây là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đặng Trọng Thăng - Phó Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị triển khai công tác Đảng năm 2019 của Đảng ủy Công an tỉnh Thái Bình sáng 24-1. Đồng chí Nguyễn Văn Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí Thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh dự hội nghị.

Đồng chí Đặng Trọng Thăng - Phó Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng, ghi nhận, biểu dương những chiến công, thành tích đạt được của Đảng ủy Công an tỉnh. Trong năm qua, Lực lượng Công an phát huy vai trò nòng cốt, phối hợp, hiệp đồng có hiệu quả với các ban ngành, đoàn thể chính trị xã hội; chủ động nắm, kiểm soát tình hình, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn, vô hiệu hóa âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, bọn phản động, tạo chuyển biến tích cực về trật tự an toàn xã hội, góp phần giữ vững ổn định về  an ninh trật tự, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản thống nhất với phương hướng, nhiệm vụ năm 2019, song cần bổ sung giải pháp khắc phục hạn chế, yếu kém; quan tâm chăm lo xây dựng Đảng bộ, chi bộ trong sạch vững mạnh, giữ vững sự đoàn kết thống nhất trong Đảng ủy và toàn Đảng bộ

Video: 12419_OTHANG1.mp4

 Mặt khác, Đảng ủy cần tăng cường đổi mới, làm tốt công tác cán bộ, thanh tra, kiểm tra, giám sát; nâng cao chất lượng công tác  tham mưu, thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ.  

Video: 12419_OTHANG2.mp4

 Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Đảng ủy Công an tỉnh cần triển khai thực hiện hiệu quả đề án công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã.

 Duy Huy

  • Từ khóa