Ban Chỉ đạo 138 Chính phủ kiểm tra tình hình, kết quả công tác phòng chống tội phạm năm 2018

Thứ 2, 07.01.2019 | 08:56:24
260 lượt xem

Đoàn kiểm tra số 02 của Ban Chỉ đạo 138 Chính phủ kiểm tra tình hình, kết quả công tác phòng chống tội phạm năm 2018. Đồng chí Phạm Văn Xuyên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo 138 tỉnh Thái Bình tiếp và làm việc với đoàn.

Năm 2018, Ban chỉ đạo 138 tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch, cụ thể hoá các chủ trương lớn của Chính phủ về công tác phòng chống tội phạm. Góp phần bảo đảm trật tự an toàn xã hội, tội phạm được kiềm chế, phạm pháp hình sự giảm 14%, chưa phát hiện tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”. 

Tuy nhiên, hoạt động tội phạm sử dụng công nghệ cao có xu hướng tăng với nhiều phương thức thủ đoạn tinh vi. Hoạt động “tín dụng đen” diễn ra ở nhiều địa bàn, núp bóng dưới các hình thức dịch vụ cho vay, hỗ trợ tài chính song thực chất là cho vay nặng lãi, tiềm ẩn nhiều phức tạp về an ninh trật tự. Đây là những thách thức đặt ra cho công tác phòng chống tội phạm của tỉnh. 

Đồng chí Phạm Văn Xuyên - Phó chủ tịch UBND, khẳng định Thái Bình đã thực hiện rất quyết liệt công tác phòng chống tội phạm. Đặc biệt là tăng cường công tác tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức sáng tạo. Đồng chí cũng nhấn mạnh, thời gian tới, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Thái Bình tiếp tục khắc phục những mặt còn tồn tại; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn xã hội trong thực hiện các chương trình phòng chống tội phạm. Chú trọng xây dựng, nhân rộng các mô hình tự quản, tự phòng ở cơ sở; đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm. Tập trung thực hiện tốt công tác quản lý  nhà nước về ANTT, tăng cường thanh, kiểm tra chấn chỉnh, khắc phục những thiếu sót trong quản lý kinh tế, không để tội phạm lợi dụng hoạt động.

Thu Hà 

  • Từ khóa