Ban Chỉ đạo 94 và Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019

Thứ 3, 25.12.2018 | 10:28:32
401 lượt xem

Chiều 24-12, Ban Chỉ đạo đấu tranh chống âm mưu “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa và chống các quan điểm sai trái trong văn học nghệ thuật (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 94) và Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh Thái Bình tổng kết công tác năm 2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

Đồng chí Ngô Đông Hải - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo 94 và đồng chí Nguyễn Hồng Chuyên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại đồng chủ trì hội nghị. Các đồng chí trong Ban thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, Thành viên hai Ban chỉ đạo dự hội nghị.

Năm 2018, Ban Chỉ đạo 94 của tỉnh đã chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh các chủ trương, lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống âm mưu “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa và chống quan điểm sai trái trong văn học, nghệ thuật. Giữ vững ổn định tư tưởng nhân dân trước những vấn đề mới phát sinh. 

Trong năm, hoạt động thông tin đối ngoại được triển khai đồng bộ và phát huy được sức mạnh tổng hợp của đối ngoại Đảng, đối ngoại Nhà nước, đối ngoại Nhân dân góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.

Tại hội nghị, dưới sự điều hành của đồng chí Nguyễn Hồng Chuyên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy các thành viên Ban Chỉ đạo 94 và Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại của tỉnh đã phát biểu làm rõ thêm những kết quả đạt được, nêu bật những vấn đề cần quan tâm trong thời gian tới như xử lý thông tin nhạy cảm trên mạng xã hội; ứng dụng công nghệ thông tin trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; nâng cao sự phối hợp giữa các cấp, ngành, các địa phương trong thực hiện nhiệm vụ; tăng cường tuần tra, xử lý các hành vi xâm hại biên giới biển; chú trọng công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực thông tin truyền thông; công tác tuyên truyền, đấu tranh phản bác các thông tin sai trái của thế lực thù địch trên các phương tiện thông tin đại chúng...

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Ngô Đông Hải - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo 94 của tỉnh cho rằng mặc các phần tử xấu vẫn không ngừng chống phá nước ta, song công tác đấu tranh chống âm mưu “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa cũng như hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2018 vẫn vững vàng và đạt được những kết quả quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh. 

Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2019, đồng chí  Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo 94 của tỉnh yêu cầu hai Ban chỉ đạo cần tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chủ trương, quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước và của tỉnh về công tác đấu tranh chống âm mưu "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa và công tác thông tin đối ngoại. Không chủ quan, lơ là trước những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch và luôn tỉnh táo, sẵn sàng các kế hoạch, phương án để đấu tranh, ngăn chặn. Thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa từ đó tạo sự thống nhất trong cán bộ, đảng viên, tầng lớp nhân dân. Kịp thời giải quyết những vấn đề nổi cộm ngay tại cơ sở, không cho thế lực thù địch cơ hội lợi dụng chống phá. Luôn quan tâm đến vấn đề dân chủ cơ sở. Phát huy vai trò của của các cơ quan báo chí, truyền thông, kịp thời cung cấp thông tin chính thống, định hướng dư luận xã hội. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, báo chí xuất bản, tôn giáo. Gắn kết chặt chẽ công tác đấu tranh chống âm mưu “Diễn biến hòa bình” và thông tin đối ngoại với bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới lãnh thổ; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Thanh Phú 

  • Từ khóa