Hội nghị BTV Tỉnh ủy Kỳ họp thứ 64

Thứ 4, 21.11.2018 | 17:01:17
804 lượt xem

Tiếp tục Kỳ họp thứ 64 Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chiều 21-11, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Hồng Diên - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận và cho ý kiến về dự thảo Đề án bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã và một số nội dung đáng chú ý khác.

Các đại biểu đã nghe báo cáo dự thảo Đề án bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã; báo cáo kết quả cuộc kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-TU ngày 5/5/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng trong việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tỉnh Thái Bình đến năm 2020. 

Các ý kiến cơ bản nhất trí với các dự thảo báo cáo. Trong đó, lưu ý bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã cần gắn với các Nghị quyết của Trung ương Đảng về tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng hoạt động. 

Đối với việc thực hiện Nghị quyết số 01, đại biểu đề xuất thêm một số giải pháp như Bổ sung bộ đánh giá chỉ số cải cách hành chính, năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành làm căn cứ đánh giá. Cần có giải pháp bố trí sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, xử lý cán bộ gây khó khăn phiền hà cho doanh nghiệp.

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên - Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận nỗ lực cố gắng của Đảng ủy Công an tỉnh trong việc xây dựng Đề án bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã, song lưu ý một số vấn đề đặt ra sau khi thực hiện. Đồng chí thống nhất với lộ trình thực hiện từ nay đến hết năm 2021 sẽ hoàn thành nhiệm vụ bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã. Trước mắt từ nay đến hết năm 2019, tổ chức cho cán bộ tiếp cận làm quen với cơ sở, phấn đấu đến hết năm 2019 bố trí công an chính quy về 50% số xã trong tỉnh, ưu tiên các xã khuyết thiếu trưởng công an xã và các xã ở địa bàn trọng điểm, phức tạp.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất nâng cấp Đề án bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã thành Đề án của UBND tỉnh, đồng thời yêu cầu bổ sung 3 nội dung, đó là phải có phương án sắp xếp đối với lực lượng công an xã hiện nay, chế độ chính sách đối với những cán bộ chiến sỹ tham gia công an xã chưa được tuyển dụng, phương án bố trí sắp xếp trụ sở, phương tiện làm việc cho công an chính quy khi về làm việc ở xã.

Về kết quả cuộc kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 01, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy hoan nghênh đoàn kiểm tra đã có những đánh giá cơ bản thực trạng tình hình. Đồng chí nêu một số nhiệm vụ giải pháp cần thực hiện trong thời gian tới để đáp ứng yêu cầu cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tốt hơn. Đó là phải xác định nhiệm vụ và trách nhiệm rõ ràng của từng tổ chức, cá nhân; đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức người dân; các ngành, địa phương, đơn vị tăng cường việc tự kiểm điểm; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ; tăng cường phối hợp thực hiện giữa các cấp các ngành và các địa phương; thường xuyên đối thoại gỡ khó cho doanh nghiệp một cách thực chất; tăng cường chế độ kiểm tra giám sát; tăng cường giám sát sau đầu tư; rà soát hoàn thiện các quy hoạch, kế hoạch liên quan đến đất đai, nhà ở; tập trung đầu tư về hạ tầng, nhất là đầu tư hạ tầng kết nối; tiếp tục rà soát những cơ chế chính sách hấp dẫn với nhà đầu tư và loại bỏ những gì không phù hợp.

Cũng trong chiều nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe và thảo luận một số nội dung về công tác cán bộ.

Cao Biền

  • Từ khóa