Giám sát công tác xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới

Thứ 2, 23.07.2018 | 14:52:37
293 lượt xem

Sáng ngày 23/7, Đoàn giám sát của Tỉnh ủy do Đồng chí Nguyễn Tiến Thành - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã làm việc với Thường trực Huyện ủy Hưng Hà về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới và Nghị định 152 về khu vực phòng thủ.

Thực hiện Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị, Nghị định số 152 của Chính phủ, huyện Hưng Hà đã tổ chức thực hiện khá toàn diện, có hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, an ninh trong tình hình mới. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân vào việc xây dựng tỉnh thành khu vực phòng thủ vững chắc, góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo điều kiện để thực hiện công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Trong xây dựng tiềm lực kinh tế: Đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội găn với quy hoạch, xây dựng thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ và các dự án phát triển kinh tế gắn với yêu cầu củng cố quốc phòng, an ninh, tạo tiền đề nâng cao tiềm lực kinh tế của khu vực phòng thủ. Trong xây dựng tiềm lực quân sự - an ninh, tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang trong khu vực phòng thủ. Tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cho 18 lượt xã, thị trấn đạt chất lượng hiệu quả., duy trì lực lượng thường trực đảm bảo theo quy định, lực lượng dân quân tự vệ được tổ chức tinh gọn. Lực lượng dự bị động viên được đăng ký quản lý chặt chẽ, quân số bình quân đạt 100% theo quy định.

Hàng năm, hoàn thành 100% kế hoạch diễn tập khu vực phòng thủ kết hợp diễn tập hộ đê, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, xây dựng nông thôn mới… nhận thức, trách nhiệm của toàn dân đối với nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ có chuyển biến tiến bộ, góp phần quan trọng ngăn ngừa, làm thất bại âm mưu và hoạt động “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định chính trị ở địa phương.

Qua đi kiểm tra thực tế, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đã ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của huyện Hưng Hà trong việc thực hiện Nghị quyết số 28, Nghị định 152 của Chính phủ và yêu cầu Hưng Hà cần tiếp tục quán triệt, phổ biến sâu rộng nội dung Nghị quyết 28 và Nghị định số 152 về xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới, tránh tư tưởng chủ quan lơ là. Tiếp tục rà soát, xây dựng chương trình hành động phù hợp với thực tế địa phương. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng an ninh. Rà soát, quy hoạch phát triển kinh tế gắn với củng cố quốc phòng an ninh. Tăng cường công tác quản lý và điều hành đối với lĩnh vực quốc phòng an ninh. phát huy truyền thống đoàn kết dân tộc, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc. Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia xây dựng LLVT vững mạnh, toàn diện. Các cơ quan liên quan: Quân sự, công an huyện xây dựng phương an tác chiến chủ động không bất ngờ. Nâng cao chất lượng công tác giáo dục quốc phòng toàn dân, nâng cao nhận thức về hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

  • Từ khóa