Triển khai giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị định số 152/2007/NĐ-CP của Chính phủ

Thứ 5, 05.07.2018 | 09:39:39
309 lượt xem

Sáng 5-7, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị triển khai cuộc giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới và Nghị định số 152/2007/NĐ-CP của Chính phủ về khu vực phòng thủ. các đồng chí Đặng Trọng Thăng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Đức Hằng - Ủy viên BTV, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy đồng chủ trì hội nghị. Tới dự còn có các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo một số ban ngành của tỉnh.

Lãnh đạo Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy đã thông báo quyết định số 939 của BTV Tỉnh ủy Thái Bình về giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị và Nghị định số 152 của Chính phủ. Đồng thời thành lập đoàn giám sát gồm một số đồng chí trong BTV Tỉnh ủy và lãnh đạo các ban ngành của tỉnh. Đoàn giám sát chia thành 4 tổ, có nhiệm vụ giám sát để đánh giá các ưu, khuyết điểm của tổ chức Đảng các cấp trong quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết số 28 của  Bộ Chính trị và Nghị định số 152 của Chính phủ về xây dựng khu vực phòng thủ.

Đồng thời trong quá trình giám sát kịp thời phát hiện những hạn chế, thiếu sót để tham mưu giúp tỉnh đề ra các giải pháp khắc phục sửa chữa triển khai các nghị quyết hiệu quả trong thời gian tới. Đoàn sẽ tiến hành giám sát đối với BTV các huyện ủy, thành ủy, Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh, Đảng ủy Bộ chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh, Đảng ủy Công an tỉnh và một số Đảng ủy các sở như: Sở tài chính, Kế hoạch &Đầu tư, Tài nguyên&Môi trường, Xây dựng, Thông tin & Truyền thông. Thời gian giám sát dự kiến sẽ hoàn thành trước ngày 31/7/2018. Thời gian báo cáo kết quả đoàn giám sát vào kỳ họp BTV Tỉnh ủy trong tháng 8/2018.

Tại hội nghị, thành viên đoàn giám sát và đại biểu các cơ quan, đơn vị, địa phương đã thảo luận, kiến nghị và đề xuất các phương pháp trong thực hiện hiệu quả cuộc giám sát.

Đồng chí Đặng Trọng Thăng - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị đoàn giám sát và các đơn vị, địa phương nắm chắc mục đích, yêu cầu và đánh giá đúng thực chất kết quả thực hiện Nghị quyết về xây dựng khu vực phòng thủ trong 10 năm qua. Từ đó, chỉ rõ các ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân để có biện pháp thực hiện hiệu quả trong thời gian tới. Đặc biệt là 4 nội dung khi thực hiện giám sát ở cơ sở:

Đồng chí cũng đề nghị các thành viên trong đoàn giám sát bố trí thời gian để tham gia giám sát theo đúng mục đích, nội dung và yêu cầu đã đề ra. Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mình, trong quá trình thực hiện giám sát không để ảnh hưởng đến nhiệm vụ chính trị của địa phương. Các đơn vị, địa phương bám sát nội dung và đề cương giám sát để xây dựng báo cáo, bố trí thời gian, để làm việc với đoàn giám sát.

Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy thống nhất với thời gian thực hiện cuộc giám sát. Sau khi hoàn thành giám sát thì đoàn cần xây dựng báo cáo đánh giá tình hình thực hiện xây dựng khu vực phòng thủ ở các địa phương, đơn vị và đề xuất các giải pháp, tham mưu giúp tỉnh chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt hơn Nghị quyết của Trung ương và của tỉnh về xây dựng khu vực phòng thủ thời gian tới. Đề nghị Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp với Bộ CHQS tỉnh và các đơn vị liên quan để xây dựng kế hoạch giám sát hiệu quả.

  • Từ khóa