Khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng

Thứ 2, 02.07.2018 | 15:06:05
217 lượt xem

Sáng 2-7, Hội đồng Giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho 250 đồng chí là cán bộ các phòng, ban thuộc sở, ban, ngành và trưởng phó phòng khoa các trường Đại học, cao đẳng năm 2018. Đồng chí Nguyễn Thị Lĩnh - Phó chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh tới dự.

Phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các học viên quán triệt sâu sắc và nắm vững mục đích yêu cầu của lớp học, tham gia học tập đầy đủ; chấp hành nghiêm nội quy, quy chế của lớp học, nắm chắc nội dung cơ bản, vận dụng kiến thức đã học vào thực hiện nhiệm vụ công tác quốc phòng, an ninh ở mỗi cơ quan, đơn vị. Đề nghị Bộ chỉ huy quân sự tỉnh chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, tài liệu học tập cho học viên.

Trong thời gian 3,5 ngày các học viên được truyền đạt 6 chuyên đề về: Phòng chống chiến lược "Diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; Nội dung cơ bản của Luật quốc phòng, An ninh quốc gia, Nghĩa vụ Quân sự, giáo dục Quốc phòng và an ninh, Dân quân tự vệ, Biên giới quốc gia, Biển Việt Nam, Pháp lệnh dự bị động viên; Đường lối quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng an ninh…và một số vấn đề xây dựng khu vực phòng thủ cấp tỉnh, cấp huyện thành khu vực phòng thủ vững chắc; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, địa phương trong xây dựng khu vực phòng thủ.

  • Từ khóa