Thành phố: Huấn luyện dân quân binh chủng, tỷ lệ khá giỏi đạt trên 80%

Thứ 2, 25.06.2018 | 10:37:16
291 lượt xem

Quán triệt phương châm “Cơ bản, thiết thực, chất lượng”, hơn 400 cán bộ, chiến sỹ dân quân tự vệ binh chủng Thành phố đã tham gia giáo dục chính trị và huấn luyện các chuyên ngành Pháo binh; Phòng không; Thông tin; Công binh; Trinh sát; Hóa học và Y tế.

Nội dung giáo dục chính trị gồm: nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương; phòng chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; Luật DQTV và một số quan điểm của Đảng về dân tộc, tôn giáo. Trong huấn luyện chuyên ngành, chiến sỹ dân quân tự vệ binh chủng được chú trọng huấn luyện nâng cao biện pháp nghiệp vụ của trinh sát và súng máy cao xạ 12,7mm; cối 80, 62.

Kết thúc huấn luyện, 100% cán bộ chiến sỹ dân quân tự vệ binh chủng đạt yêu cầu, trong đó tỷ lệ khá, giỏi chiếm 83%.

Thông qua huấn luyện nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ quân sự, nhận thức chính trị cho lực lượng dân quân binh chủng thuộc lực lượng vũ trang Thành phố, bảo đảm khả năng chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của địa phương trong tình hình mới.

  • Từ khóa