Định hướng nội dung phim tài liệu 130 năm thành lập tỉnh Thái Bình

Thứ 3, 21.01.2020 | 15:28:11
134 lượt xem

Sáng 21/1, đồng chí Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy định hướng nội dung thể hiện trong Phim tài liệu chính luận Kỷ niệm 130 năm ngày thành lập tỉnh Thái Bình và một số nội dung về công tác cán bộ.

Dự hội nghị có các đồng chí Đặng Trọng Thăng - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình; Ngô Đông Hải - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành - Phó bí thư Tỉnh ủy.

Phim tài liệu chính luận Kỷ niệm 130 năm ngày thành lập tỉnh Thái Bình nhằm mục đích khắc họa 130 năm hình thành và phát triển của tỉnh Thái Bình, thành tựu và định hướng chiến lược tầm nhìn trong tương lai. Thông qua các câu chuyện từ lịch sử, nhân chứng qua các thời kỳ, các sự kiện, dấu mốc, bộ phim sẽ toát lên được hình ảnh Thái Bình qua các thời kỳ. Đặc biệt nhấn mạnh những đổi mới, nỗ lực trong thời gian gần đây, tinh thần quyết tâm của các lãnh đạo, sự thống nhất, đoàn kết của Đảng bộ và nhân dân Thái Bình trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách phát triển, từng bước đưa tỉnh đi lên và đạt được nhiều thành tựu to lớn ở các lĩnh vực. Nói lên sợi chỉ đỏ truyền thống kết nối các thế hệ cán bộ và nhân dân Thái Bình, nhất là việc Thái Bình quyết tâm thực hiện mong muốn và lời dạy của Bác đối với tỉnh Thái Bình qua 5 lần Bác về thăm. Từ những câu chuyện lịch sử, thành tựu đạt được, những quyết tâm và định hướng chiến lược phát triển tỉnh để từ đó các nhà đầu tư nhìn thấy cơ hội đến với Thái Bình. Dự kiến cấu trúc nội dung phim sẽ được truyền tải qua 3 phần. 

Sau khi nghe ý kiến các đại biểu, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, việc xây dựng bộ phim còn hướng tới tuyên truyền giáo dục truyền thống yêu nước cách mạng của nhân dân Thái Bình, nên cần đầy đủ, không bỏ sót tư liệu lịch sử. Tuy nhiên cũng cần đảm bảo ngắn gọn, súc tích, dữ kiện nhân vật phải điển hình.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thống nhất bộ phim sẽ được chia thành 3 phần, phần 1 là từ khi mở đất đến ngày có danh xưng Thái Bình. Phần 2 là từ khi thành lập tỉnh đến nay gồm 3 giai đoạn: - từ khi thành lập đến khi thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, - từ khi thành lập Đảng đến công cuộc đổi mới và - từ khi đổi mới đến nay. Phần 3 nói về sự phát triển của Thái Bình trong tương lai.

 Đồng chí yêu cầu muộn nhất đến ngày 20 tháng Giêng năm Canh Tý phải báo cáo đề cương chi tiết, có lời bình phim và tư liệu hình ảnh sơ bộ. Tại cuộc họp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng cho ý kiến về một số nội dung của Tiểu ban hậu cần, khánh tiết phục vụ các hoạt động kỷ niệm 130 năm ngày thành lập tỉnh và ngày hội Văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Thái Bình. Thảo luận một số nội dung về công tác cán bộ, kiện toàn các chức danh còn khuyết thiếu./.

Cao Biền

  • Từ khóa