Kiện toàn bổ sung ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020

Thứ 5, 16.01.2020 | 18:21:10
139 lượt xem

Chiều 16/1, đồng chí Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình chủ trì các hội nghị của Tỉnh ủy Thái Bình triển khai Đề án kiện toàn bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020; Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021.

Các đồng chí Đặng Trọng Thăng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ngô Đông Hải - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy;  Nguyễn Tiến Thành - Phó Bí thư Tỉnh ủy dự hội nghị. 

Căn cứ số lượng, vị trí cơ cấu khuyết thiếu; yêu cầu nhiệm vụ, nguồn cán bộ trong Quy hoạch và điều kiện, tiêu chuẩn các chức danh Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020; Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021, Tỉnh ủy Thái Bình lần lượt thực hiện quy trình 5 bước; Bước 1: Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ Nhất; Bước 2: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ Nhất; Bước 3: Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần hai;  Bước 4: Hội nghị cán bộ chủ chốt; Bước 5: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần hai; thảo luận, đề xuất về số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình giới thiệu nhân sự, bỏ phiếu biểu quyết  kiện toàn bổ sung 7 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, 3 Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020; giới thiệu nhân sự ứng cử chức danh Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021. 

Mục đích để Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đủ số lượng, có cơ cấu hợp lý, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện nhiệm vụ chính trị; chú trọng sự lãnh đạo của cấp ủy đối với các ngành, lĩnh vực có vị trí quan trọng cần tập trung sự lãnh đạo của cấp ủy tỉnh và để chuẩn bị một bước nhân sự cấp ủy Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. 

Duy Huy 

  • Từ khóa