Triển khai Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ

Thứ 2, 16.12.2019 | 10:16:34
97 lượt xem

Sáng 16/12 , Đồng chí Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình dự và chỉ đạo hội nghị triển khai Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Đồng chí Vũ Đức Hằng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đồng chí Đặng Thanh Giang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy dự hội nghị.

Đồng chí Vũ Đức Hằng - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Theo đó, điều động đồng chí Nguyễn Văn Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy đến nhận công tác tại cơ quan Ủy ban MTTQVN tỉnh kể từ ngày 16/12/2019 để giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Thái Bình khóa XVIII, nhiệm kỳ 2019-2024. 

Chúc mừng, giao nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Hồng Diên - Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu đồng chí Nguyễn Văn Giang, phát huy kinh nghiệm công tác, trên cương vị mới tiếp tục cầu thị, rèn luyện về phẩm chất chính trị đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm, xây dựng tập thể đoàn kết, tạo sự đồng thuận thống nhất cao trong tập thể lãnh đạo, Ban Thường trực, Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh,  phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

Đồng thời Bí Thư Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường trực, Ủy Ban MTTQ Việt Nam  tỉnh, cũng như các ban, đơn vị tiếp tục tham mưu, phối hợp, hỗ trợ, giúp đỡ đồng chí Chủ tịch Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh để Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh hoàn thành hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2020-2025.

Duy Huy 

  • Từ khóa