Chuẩn bị báo cáo và tờ trình trình kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XVI

Thứ 6, 06.12.2019 | 17:41:29
130 lượt xem

Chiều 6-12, dưới sự chủ trì của đồng chí Đàm Văn Vượng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức cuộc họp để xem xét, cho ý kiến đối với các báo cáo thẩm tra của các Ban, Dự thảo Báo cáo, Tờ trình, Nghị quyết trình Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVI.

Tại hội nghị, Thường trực HĐND tỉnh nghe và cho ý kiến vào Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2019, mục tiêu và những giải pháp chủ yếu năm 2020; Nghe Ban Kinh tế - Ngân sách báo cáo kết quả giám sát tại Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài Nguyên và Môi trường; Nghe các Ban HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra các báo cáo, tờ trình trình Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh.  

Sau khi nghe ý kiến thảo luận, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh nhấn mạnh việc thẩm tra các Báo cáo, Tờ trình trước khi đưa ra bàn thảo tại Kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới là hết sức cần thiết để các đại biểu đóng góp ý kiến, nhằm bổ sung, hoàn thiện trước khi đưa ra trình tại kỳ họp. Đồng chí đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo, phân công các sở, ngành liên quan, khẩn trương hoàn thiện các báo cáo, nội dung tờ trình và dự thảo các Nghị quyết. Các Ban HĐND tiếp tục thẩm tra các Tờ trình của UBND tỉnh, bảo đảm đúng thẩm quyền, căn cứ pháp lý, phù hợp với thực tiễn địa phương và có tính khả thi cao; chủ động phối hợp thực hiện tốt công tác chuẩn bị phục vụ cho kỳ họp.

Thu Hà

  • Từ khóa