Quán triệt các Nghị quyết, Kết luận, Chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII

Thứ 5, 21.11.2019 | 20:18:14
190 lượt xem

Sáng 21-11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh học tập, quán triệt, triển khai các Nghị quyết, Kết luận, Chỉ thị của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII.

Các đồng chí  Đặng Trọng Thăng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ngô Đông Hải - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Sau lời phát biểu khai mạc nêu bật mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của hội nghị, đồng chí Ngô Đông Hải - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trực tiếp truyền đạt những nội dung cơ bản Nghị quyết số 51, số 52 của Bộ Chính trị: “Về chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia”; “Về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư”. 

Cũng tại hội nghị, các đại biểu được thông tin khái quát Kết luận số 54, 56, 57, Chỉ thị số 36  của Bộ Chính trị: “Về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông thôn, nông dân”; “Về tiếp tục thực hiện Nghị quyết hội nghị Trung ương 7 khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường”; “Về việc kết hợp quốc phòng, an ninh, với kinh tế, kinh tế với quốc phòng, an ninh”; “Về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy”; Chỉ thị số  37, 38 của Ban Bí thư về:”Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới”; “Tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong tình hình mới”. 

Phát biểu kết luận, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Ngô Đông Hải gợi mở, nhấn mạnh 1 số vấn đề cần triển khai thực hiện tốt.  

Video: 112119_OHAI.mp4

Về các dự thảo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình thực hiện các Nghị quyết, Kết luận, Chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII, đồng chí Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các đại biểu nghiên cứu, tham gia ý kiến trực tiếp vào văn bản dự thảo, gửi về Văn phòng Tỉnh ủy trước 10h ngày 25/11/2019. 

 Duy Huy 

  • Từ khóa