Thực hiện quy trình kiện toàn chức danh Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình

Thứ 2, 18.11.2019 | 09:11:36
147 lượt xem

Sáng 18-11, đồng chí Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình chủ trì các hội nghị thực hiện quy trình kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Dự các hội nghị có các đồng chí Đặng Trọng Thăng - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình; Ngô Đông Hải - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy.

Căn cứ vị trí chức danh khuyết thiếu, yêu cầu nhiệm vụ, nguồn cán bộ trong quy hoạch và tiêu chuẩn, điều kiện chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình phụ trách lĩnh vực tài chính, kế hoạch, Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ nhất, bước 1 của quy trình đã thảo luận về cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình giới thiệu nhân sự ứng cử chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình, nhiệm kỳ 2016 – 2021. 

Tiếp đó, tại Hội nghị cán bộ chủ chốt, bước 2 của quy trình, sau khi đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy trình bày kế hoạch, quy trình kiện toàn bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình và giới thiệu nhân sự, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất về cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình giới thiệu nhân sự, danh sách nhân sự và tiến hành giới thiệu nhân sự bằng phiếu kín. 

Tại Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ hai, bước 3 của quy trình, căn cứ vào cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, yêu cầu nhiệm vụ và khả năng đáp ứng của cán bộ, trên cơ sở kết quả lấy ý kiến tại hội nghị cán bộ chủ chốt, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thảo luận và giới thiệu nhân sự bằng phiếu kín. 

Tại Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, bước 4 của quy trình lấy ý kiến giới thiệu nhân sự, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận về cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện và khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cán bộ. Thông báo danh sách cán bộ do Tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy giới thiệu, tóm tắt lý lịch, quá trình học tập, công tác, nhận xét, đánh giá ưu, khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu, triển vọng phát triển, sau đó tiến hành lấy ý kiến về nhân sự. 

Tại Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 3, bước 5 của quy trình các đại biểu đã phân tích kết quả lấy phiếu tại các hội nghị. Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thảo luận, nhận xét, đánh giá và biểu quyết nhân sự bằng phiếu kín giới thiệu nhân sự ứng cử chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình, nhiệm kỳ 2016 -2021 trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định trước khi giới thiệu để HĐND tỉnh bầu giữ chức danh này./.

Cao Biền

  • Từ khóa