Quốc hội thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2020

Thứ 5, 14.11.2019 | 16:38:46
58 lượt xem

Sáng 14/11, với 90,48% đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2020.

Theo đó, Tổng số thu ngân sách địa phương là hơn 660,531 nghìn tỷ đồng. Tổng số chi ngân sách trung ương là hơn 1.000 nghìn tỷ đồng, trong đó dự toán là hơn 367,709 nghìn tỷ đồng, để bổ sung cân đối ngân sách, bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương. Nghị quyết nêu rõ: Quốc hội giao Chính phủ giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước và mức phân bổ ngân sách trung ương cho từng bộ, cơ quan trung ương và từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo đúng quy định của pháp luật và thông báo bằng văn bản đến từng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Quốc hội cũng giao Chính phủ chỉ đạo các địa phương thực hiện sắp xếp các khoản chi để bảo đảm kinh phí thực hiện các nhiệm vụ quan trọng và các nhiệm vụ mới tăng thêm trong năm 2020; bố trí kinh phí đầy đủ cho các chính sách đã ban hành; phấn đấu tăng thu, tiết kiệm chi và sử dụng nguồn cải cách tiền lương của ngân sách địa phương còn dư

Theo TTXVN

  • Từ khóa