UBND tỉnh xem xét một số nội dung quan trọng

Thứ 2, 11.11.2019 | 18:23:22
211 lượt xem

Chiều 11-11, dưới sự chủ trì của đồng chí Đặng Trọng Thăng - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình, các đại biểu đã nghe và thảo luận một số nội dung quan trọng khác.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đến nay, mục tiêu nhiệm vụ giải pháp trong thời gian tới. Đã có 100% số xã trong tỉnh Thái Bình đạt chuẩn nông thôn mới, là 1 trong 8 tỉnh trên phạm vi toàn quốc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cấp xã được Chính phủ biểu dương. Có 4 huyện đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn, các huyện còn lại đã hoàn thành 9/9 tiêu chí và được đoàn thẩm tra của tỉnh đánh giá, đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị Trung ương thẩm định. Mục tiêu đến hết năm 2019, 3 huyện còn lại là Kiến Xương, Vũ Thư và Đông Hưng đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới, đến hết năm 2020, thành phố Thái Bình hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. 5% số xã trở lên đạt tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, 1,5% số xã trở lên đạt tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu. 

Cũng liên quan đến nội dung này, các đại biểu đã xem xét kế hoạch tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 – 2020 tỉnh Thái Bình. Liên quan đến vấn đề này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình yêu cầu tiếp tục tập trung giải quyết nợ đọng, xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu. Cần đề ra nhiệm vụ xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu. Bên cạnh đó là làm tốt chương trình nước sạch nông thôn, hoàn thiện cơ chế hỗ trợ cho các doanh nghiệp này.

Tiếp tục chương trình làm việc, Ban quản lý Khu kinh tế và các Khu công nghiệp tỉnh báo cáo việc triển khai thực hiện Quyết định số 1486 ngày 28/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Thái Bình, tỉnh Thái Bình đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050. Sở Kế hoạch và đầu tư báo cáo về một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển đàn trâu, bò thương phẩm theo chuỗi liên kết trên địa bàn tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2019 – 2025. Sở Nội vụ báo cáo về việc giao biên chế công chức và lao động hợp đồng theo Nghị định 68 trong các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước tỉnh Thái Bình năm 2020. Giao số lượng người làm việc, lao động hợp đồng theo Nghị định 68 trong các đơn vị sự nghiệp công lập và định suất hợp đồng lao động để hỗ trợ kinh phí hoạt động năm 2019. Về vấn đề này,Chủ tịch UBND tỉnh  thống nhất sẽ triển khai Nghị định 161 của Chính phủ, giải quyết những vấn đề liên quan đến công chức viên chức và các đơn vị sự nghiệp công lập./.

Cao Biền

  • Từ khóa