Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe và cho ý kiến một số nội dung

Thứ 5, 17.10.2019 | 16:00:42
81 lượt xem

Chiều 17-10, đồng chí Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe và cho ý kiến một số nội dung. Dự hội nghị có đồng chí Đặng Trọng Thăng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Ngô Đông Hải - Ủy viên dự khuyết TƯ Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.

Tại hội nghị các đại biểu thảo luận về việc đề nghị khen thưởng cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Bình nhân kỷ niệm 130 năm ngày thành lập tỉnh, kế hoạch thực hiện Kết luận số 1137 của Tổng Thanh tra Chính phủ và kết quả giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thu hút đầu tư phát triển kinh tế xã hội địa phương từ năm 2015 đến nay. 

Kết luận hội nghị, đồng chí Bí Thư Tỉnh ủy giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Ban thi đua khen thưởng tỉnh tổng hợp thành tích của tỉnh, đặc biệt từ năm 2010 đến nay làm cơ sở trình Trung ương xem xét tặng thưởng đặc cách Huân chương Hồ Chí Minh lần 2 cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Bình nhân kỷ niệm 130 năm Ngày thành lập tỉnh. Về việc thực hiện Kết luận 1137 của Tổng thanh tra Chính phủ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định:

Video: 101719_ODIEN2.mp4

Về dự thảo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thu hút đầu tư phát triển kinh tế xã hội địa phương từ năm 2015 đến nay, Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định những ưu điểm và kết quả về thu hút đầu tư mà tỉnh Thái Bình đạt được thời gian qua trong công tác quy hoạch khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, công tác cải cách hành chính, cơ chế chính sách khuyến khích, thu hút đầu tư. Thể hiện ở số lượng, quy mô dự án và số vốn đầu tư các dự án tăng qua các năm. 

Bên cạnh đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng chỉ ra một số hạn chế: đó là vấn đề tầm nhìn, tiến độ đầu tư còn chậm, một số nhà đầu tư hạ tầng chưa đủ năng lực, chưa có kinh nghiệm, một số nhà đầu tư chưa thực hiện đúng cam kết, vấn đề môi trường. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng chỉ ra những nguyên nhân và đề xuất giải pháp để tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc lãnh đạo, chỉ đạo thu hút đầu tư phát triển kinh tế xã hội của tỉnh thời gian tới.

Cũng tại hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận một số nội dung về công tác cán bộ.

Ninh Thanh

  • Từ khóa